Záruka mobility

mobilita_uvod

Služby s dalekým dosahem

Záruka mobility pro nové osobní vozy Volkswagen zakoupené po 1. 1. 2000 v České republice.

Porouchalo se Vám auto?

Se Zárukou mobility nikdy nezůstanete stát bez pomoci. Uděláme vše pro to, abyste se dostali bez problémů, tam kam potřebujete.

Bezplatně!

Všechny služby v rámci Záruky mobility Vám poskytneme zdarma. Na území České republiky nemusíte zaplatit ani korunu. Pokud využijete služeb Záruky mobility v zahraničí, uhradí Vám vzniklé náklady Váš tuzemský prodejce Volkswagen.

Po celou dobu životnosti vozu!

Jestliže budete pravidelně provádět inspekční servis ve svém autorizovaném servisu Volkswagen, který provede doporučené servisní úkony podle servisního plánu, platí Záruka mobility po celou dobu životnosti Vašeho vozu. U nových vozidel Volkswagen platí Záruka mobility nejprve do prvního předepsaného servisu. S každým provedeným servisem, resp. LongLife servisem, se platnost Záruky mobility prodlužuje až do dalšího inspekčního servisu, resp. LongLife servisu.

Inspekční servis se vyplatí!

Pravidelný inspekční servis pomáhá udržet Vaše auto ve skvělém technickém stavu a přispívá i k bezpečnému provozu vozidla a k celkové bezpečnosti silničního provozu. Už proto je výhodné nechat si pravidelně provést inspekční servis v některém autorizovaném servisu Volkswagen podle pokynů v servisním plánu.

Získáte ale mnohem víc!

 • dvouletou záruku na práci
 • dvouletou záruku na použité originální díly Volkswagen®
 • a samozřejmě Záruku mobility! Bude-li Vaše auto nepojízdné, Vy zůstanete mobilní!

Záruka mobility platí v těchto zemích:

Belgie, Bosna a Hercegovina, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Holandsko, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kanárské ostrovy, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Velká Británie.

Záruka mobility se netýká škod, které:

 • vznikly v důsledku nehody nebo působení vnějších vlivů (např. krádeže, odletujících kamenů) či nedostatečné péče nebo nesprávného používání
 • vznikly záměrným poškozením nebo hrubou nedbalostí majitele, řidiče nebo jeho spolujezdce
 • vznikly v důsledku změn provedených na vozidle nebo montáží dílů, které nejsou schváleny koncernem Volkswagen
 • vznikly neodbornou opravou v některém servisu, který nemá autorizaci Volkswagen
 • vznikly účastí na motoristických soutěžích, vojenských cvičeních, akcích odstraňujících následky katastrof a podobných událostí
 • vznikly v souvislosti s válečnými událostmi, nepokoji, zemětřesením nebo působením vyšší moci
 • vznikly v důsledku toho, že nebyly provedeny opravy doporučené v rámci inspekčního servisu (fakturu uschovejte pro předložení)
 • vznikly v důsledku závad, jež byly zákazníkovi známy, ale jejichž odstranění nebylo zajištěno v některém servisu Volkswagen.

Naše služby pro Vás

1. Kdekoliv jste, jste stále mobilní

Záruka mobility platí ve většině evropských zemí - ať stojí auto před Vaším domem nebo jste na cestách. Z důvodu dosažitelnosti jsou služby omezeny na veřejně přístupné zpevněné komunikace.

2. Okamžitá pomoc v případě poruchy

V případě poruchy se pomoc dostaví co možná nejrychleji. Drobné opravy, které jsou provedeny přímo na místě za účelem zprovoznění vozu, Vám budou provedeny bezplatně.

3. Odtahová služba

Pokud není možné odstranit poruchu přímo na místě, bude Vaše vozidlo zdarma odtaženo do nejbližšího autorizovaného servisu Volkswagen.

V případě, že tam opravu nelze provést do 3 hodin, zajistí servis Volkswagen jednu z následujících služeb:

1. Náhradní vůz

Náhradní vůz (pronajatý vůz) je poskytován na dobu potřebnou pro provedení oprav a to maximálně na 5 dnů, bez omezení počtu najetých km.

2. Náhradní ubytování

Uhradíme Vám a všem spolucestujícím ubytování v hotelu, a to na 1 noc (včetně snídaně).

3. Náhradní doprava, navrácení vozidla

V případě, že opravu nelze provést do 3 hodin, a k poruše vozidla došlo ve vzdálenosti větší než 50 km od Vašeho bydliště, uhradí Volkswagen tyto dodatečné služby:

 • Náhradní dopravu - dle Vaší volby - buď z místa poruchy vozidla do místa Vašeho stálého bydliště nebo do původního cíle cesty, a to do celkové výše 20.000,- Kč.
 • Vyzvednutí opraveného vozidla - jízdu zpět pro opravené vozidlo, když je zjištěno, že je Váš vůz opět provozuschopný, a to do maximální výše 10.000,- Kč.

Vzniklé náhrady hradíme podle těchto pravidel:

U vzdálenosti menší než 1200 km (1 cesta) jsou hrazeny náklady na přepravu vlakem nebo autobusem.

U větších vzdáleností hradíme náklady za letadlo na linkový let třídy Economy, a to maximálně do výše uvedených částek.

Pro účely Záruky mobility se za vozidlo neschopné dalšího provozu považuje vozidlo, které v důsledku nenadálé technické poruchy buď nedojede po vlastní ose do servisu, nebo u kterého výrobce pokračování v jízdě v návodu k obsluze vozidla zakazuje.

Přivolání pomoci - Česká republika

V případě, že se Vaše vozidlo stane z důvodu jakékoliv poruchy nepojízdným, obraťte se na telefonní centrálu Volkswagen Assistance, která je Vám k dispozici na bezplatném telefonním čísle:
800 123 000 nebo 261 104 363

Přivolání pomoci - v zahraničí

V případě, že se Vaše vozidlo stane z důvodu vzniku nenadálé technické poruchy nepojízdným v zahraničí, doporučujeme Vám kontaktovat centrálu Volkswagen Assistance v České republice na telefonním čísle: +420 261 104 363

Minimalizujete tím riziko problémů při zprovoznění Vašeho vozidla, případně následné úhrady vzniklých nákladů Záruky mobility. Pokud z nějakých důvodů nelze kontaktovat centrálu Volkswagen Assistance, vyhledejte v brožurce Na cestách, která je součástí palubní literatury každého vozidla, příslušné telefonní číslo tamní asistenční služby nebo přímo importéra Volkswagen.

Záruka mobility platí pro modely Fox, Up, New Beetle, Beetle, Polo, Golf, Jetta, Touran, Sharan, Tiguan, Eos, Passat, Passat Variant, Passat CC, Volkswagen CC, Scirocco, Touareg, Phaeton, Caravelle, Multivan, Californa, Caddy osobní verze.

 

kontaktujte nás

nebo

se objednejte do servisu