Výkupní bonus 20 000 Kč

  • Výkupní Bonus (Trade-In) na starý vůz jakékoliv značky vztahující se ke koupi modelu modelu Stonic ve výši 20 000 Kč vč. DPH
  • Vykupovaný ojetý vůz libovolné značky musí být ve vlastnictví zákazníka minimálně po dobu jednoho roku před jeho výkupem prodejcem
  • Vykupovaný ojetý vůz zákazníka musí být technicky způsobilý k provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ustanovení § 50 zákona č. 56/2001 Sb., a musí
  • disponovat platným Osvědčením o technické způsobilosti vozidla vyznačeným v Osvědčení o registraci vozidla. Část II. (Technický průkaz)
  • Vykupovaný ojetý vůz zákazníka nesmí být zatížen jakýmkoli právem třetí osoby (např. zástavním právem, nájemním právem)
  • Vlastník vykupovaného ojetého vozu a kupující nového vozu musí být tentýž zákazník (za téhož zákazníka se považují příbuzní zákazníka v linii přímé a manžel/ka a v případě právnických osob rovněž právnické osoby ovládané zákazníkem)
  • Počet nových vozů zakoupených jedním zákazníkem v době platnosti akce je omezen na 1 ks
  • Rozhodnutí o provedení výkupu ojetého vozu zákazníka a stanovení výše kupní ceny za vykupovaný ojetý vůz náleží autorizovanému prodejci Kia, výlučně dle jeho uvážení
  • Výkupní Bonus není kumulovatelný s fleetovou slevou a s Kia Select výkupním bonusem ve druhém a dalším cyklu financování.
  • Akce platí pro zákaznické objednávky na nový vůz do 30.11.2019 a zároveň vůz musí být registrován nejpozději do 31.12. 2019